banner-img-2a.jpg

 

-- Aktualności --

500 plus w 2021 roku

Drukuj PDF

Nowe wnioski o świadczenie wychowawcze („500 plus”) w 2021 r. będą przyjmowane:

  • od 1 lutego 2021 r. – drogą elektroniczną;
  • od 1 kwietnia 2021 r. – w urzędzie.

 

Jest kilka sposobów na złożenie wniosku w formie elektronicznej.
Można to zrobić przez:

  • kanał bankowości elektronicznej,
  • portal Emp@tia Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
  • PUE ZUS.

 

STOP COVID-19

Drukuj PDF

STYPENDIUM SZKOLNE

Drukuj PDF

INFORMACJE DOTYCZĄCE STYPENDIUM SZKOLNEGO
na rok szkolny 2020/2021


WNIOSKI MOŻNA SKŁADAĆ W MIEJSKO – GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ
W ZDUNACH UL. RYNEK 2

W TERMINIE:
    1. od 1 września do 15 września danego roku szkolnego w przypadku uczniów szkół,
    2. od 1 września do 15 października danego roku szkolnego w przypadku słuchaczy kolegiów.

Pomoc materialna przysługuje:
    1. Uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych oraz słuchaczom publicznych kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia;
    2. Wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków umożliwiających dzieciom i młodzieży, o których mowa w art. 16 ust. 7, a także dzieciom i młodzieży z upośledzeniem umysłowym z niepełnosprawnościami sprzężonymi realizację odpowiednio obowiązku szkolnego i obowiązku nauki – do czasu realizacji obowiązku nauki;
Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności, gdy w rodzinie występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.
Zgodnie z ustawą uczeń może otrzymać świadczenie wynoszące miesięcznie nie mniej niż 99,20 zł i nie więcej niż 248,00 zł.
Według Uchwały nr XL/259/10 Rady Miejskiej w Zdunach z dnia 30 czerwca 2010 r.
§ 10. 1. Stypendium może być przyznane w pełnej lub częściowej wysokości w zależności od sytuacji materialnej ucznia, uzależnionej od wysokości miesięcznego dochodu na osobę w rodzinie ucznia i wynosi miesięcznie:
1) do 200% kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy o świadczeniach rodzinnych, gdy dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 50% kwoty określonej w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy społecznej;
2) do 150% kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy o świadczeniach rodzinnych, gdy dochód na osobę w rodzinie wynosi od 50% do 70% kwoty określonej w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy społecznej;
3) do 100% kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy o świadczeniach rodzinnych, gdy dochód na osobę w rodzinie wynosi od 70% do 100% kwoty określonej w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy społecznej.
Miesięczna wysokość dochodu netto na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się  
o stypendium szkolne nie może być większa niż kwota 528 zł.
Stypendium szkolne nie przysługuje:
    • Uczniom klas zerowych
    • Uczniowi, który otrzymuje inne stypendium ze środków publicznych z wyjątkiem sytuacji, kiedy łączna kwota otrzymywanych stypendiów nie przekracza 2 480 zł (rocznie).
    • Uczniowi, który został umieszczony w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie albo w rodzinie zastępczej (Art. 7 ust. 2 ustawy z dn. 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych,  tj.: Dz..U z 2016r., poz.1518)

Decyzja dotycząca stypendium szkolnego wydawana będzie na podstawie dokumentacji (odpowiednio do sytuacji ucznia)

 

Dokumenty do pobrania

Informacja dla seniorów

Drukuj PDF

Wypłaty Świadczeń Wychowawczych 500+

Drukuj PDF

Uprzejmie informujemy, że wypłaty świadczeń wychowawczych 500+ (przelewy) zostały zrealizowane 8.04.2020 r. Najpóźniej w dniu jutrzejszym tj 9.04.2020 r. powinny być na Państwa koncie.

KORONAWIRUSA COVID-19

Drukuj PDF
Z uwagi na podwyższone zagrożenie KORONAWIRUSEM COVID-19 
zwracamy się z prośbą o złożenie oświadczenie o zmianie formy wypłaty świadczenia wraz z podaniem numeru konta. 
 
Można to zrobić drogą pocztową,  e-PUAP lub Em@tia

empatia.mpips.gov.pl
epuap.gov.pl

Strona 2 z 9

<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 następna > ostatnia >>

Dedicated Cloud Hosting for your business with Joomla ready to go. Launch your online home with CloudAccess.net.

Informacje o plikach cookie
Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. Czytaj więcej.

Akceptuję ciasteczka z tej witryny.

EU Cookie Directive Module Information