banner-img-2a.jpg

 

-- Aktualności --

ZMIANY DOTYCZĄCE ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO 500+, ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH ORAZ FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO

Drukuj PDF
Świadczenie na dane dziecko nie przysługuje, jeżeli osobie samotnie wychowującej dziecko nie zostało ustalone, na rzecz tego dziecka od jego rodzica, świadczenie alimentacyjne na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd, chyba że:
1) drugi z rodziców dziecka nie żyje;
2) ojciec dziecka jest nieznany;
3) powództwo o ustalenie świadczenia alimentacyjnego od drugiego z rodziców zostało oddalone;
4) sąd zobowiązał jednego z rodziców do ponoszenia całkowitych kosztów utrzymania dziecka i nie zobowiązał drugiego z rodziców do świadczenia alimentacyjnego na rzecz tego dziecka;
5) dziecko, zgodnie z orzeczeniem sądu, jest pod opieką naprzemienną obojga rodziców sprawowaną w porównywalnych i powtarzających się okresach.
 
Przepisów o utracie i uzyskaniu dochodu nie stosuje się do dochodu z tytułu zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej i dochodu z tytułu wyrejestrowania lub rozpoczęcia pozarolniczej działalności gospodarczej, jeżeli członek rodziny, osoba ucząca się lub dziecko pozostające pod opieką opiekuna prawnego utracili dochód z tych tytułów i w okresie 3 miesięcy licząc od dnia utraty dochodu uzyskali dochód u tego samego pracodawcy lub zleceniodawcy lub zamawiającego dzieło lub ponownie rozpoczęli pozarolniczą działalność gospodarczą.
W przypadku ustalania dochodu z działalności podlegającej opodatkowaniu na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy, przyjmuje się dochód ogłaszany corocznie, w drodze obwieszczenia, przez ministra właściwego do spraw rodziny, w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”, w terminie do dnia 1 sierpnia każdego roku.
 
Osobie, przebywającej na urlopie wychowawczym, przysługuje jeden dodatek w wysokości 400,00 zł miesięcznie, niezależnie od liczby dzieci pozostających pod jej opieką.

Zmiana numeru rachunku bankowego!

Drukuj PDF
Nowy numer rachunku bankowego Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy w Zdunach.
 
Informujemy, że od 2 stycznia 2017 r. zmienia się numer rachunku Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.
Bank Spółdzielczy nr konta: 38 8410 1026 2003 0202 0200 0001
Pozostałe dane pozostają bez zmian. 
 

Fundusz alimentacyjny 2016/2017

Drukuj PDF
Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zdunach informuje, że od 01 sierpnia 2016 r. przyjmowane są wypełnione wnioski (wraz z załącznikami) o przyznanie świadczeń z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO na nowy okres zasiłkowy 2016/2017.
 
Zgodnie z ustawą o pomocy osobom uprawnionym do alimentów wnioski złożone do dnia 31 sierpnia 2016 r. będą rozpatrzone do 31 października br. (wypłata świadczeń za październik nastąpi do końca października);
natomiast wnioski złożone od 1 września 2016 r. będą zrealizowane w miesiącu listopadzie (wypłata świadczeń za październik i listopad łącznie w listopadzie).

Świadczenia rodzinne 2016/2017

Drukuj PDF
Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zdunach informuje, że od 01 września 2016 r. przyjmowane będą wypełnione wnioski (wraz z załącznikami) o przyznanie ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH na nowy okres zasiłkowy 2016/2017. 
 
Zgodnie z ustawą o świadczeniach rodzinnych wnioski złożone do dnia 30  września  2016 r. będą rozpatrzone do 30 listopada br. (wypłata świadczeń za listopad nastąpi do końca listopada); 
natomiast wnioski złożone od 1 października 2016r. będą zrealizowane w miesiącu grudniu (wypłata świadczeń za listopad i grudzień łącznie w grudniu).

Rodzina 500 Plus

Drukuj PDF

„Złotówka za złotówkę”

Drukuj PDF
Od 1 stycznia 2016r. możliwe będzie otrzymanie zasiłku rodzinnego w przypadku przekroczenia dochodu.
 
Obecnie, w przypadku gdy rodzina przekroczy próg dochodowy (674,00 zł na osobę w rodzinie lub 764,00 zł dla rodzin z niepełnosprawnym dzieckiem), traci prawo do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego.
 
Zasada „złotówka za złotówkę” powoduje, że świadczenia będą obniżane w zależności od wysokości dochodów.

Strona 6 z 10

<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Dedicated Cloud Hosting for your business with Joomla ready to go. Launch your online home with CloudAccess.net.

Informacje o plikach cookie
Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. Czytaj więcej.

Akceptuję ciasteczka z tej witryny.

EU Cookie Directive Module Information