A A A K

Klauzula informacyjna

Treść pełnej klauzuli informacyjnej

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) zwanym dalej RODO informuję, iż:

1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Kierownik Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zdunach, 63-760 Zduny, ul. Rynek 2.
2. kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – kas5@poczta.onet.pl
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu udostępniania informacji publicznej za pośrednictwem internetu w postaci ujednoliconego systemu stron w sieci teleinformatycznej, określanych jako podmiotowe strony Biuletynu Informacji Publicznej na podstawie Art. 6, ust. 1, lit. c – zgodnie z przepisami ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.
4. odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych.
5. okres utrzymywania danych w BIP wynika z przepisów sektorowych. W przypadku danych, których okresu przechowywania nie reguluje prawo, czas przechowywania jest adekwatny do celów w jakich podmiot publiczny je przetwarza.
6. posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
7. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
8. podanie danych osobowych jest wymagane przepisami prawa.Opublikował: Damian Streubel
Publikacja dnia: 11.03.2022
Podpisał: Damian Streubel
Dokument z dnia: 16.06.2010
Dokument oglądany razy: 717